Wyróżnia ich spokój, szczycą się sanktuarium

Choć to nieduże sołectwo, ma wiele do zaoferowania. Dzięki sanktuarium to miejsce odwiedza tysiące pielgrzymów, a cisza i bliskość lasu zachęca do osiedlania się. Niedawno rozdysponowano budżet sołecki na przyszły rok. Co się w nim znalazło, a na jakie pilne inwestycje mieszkańcy czekają?

Na łamach „Nowin Strzelińskich” sukcesywnie prezentujemy sołectwa gminy Strzelin. Tym razem odwiedziliśmy Nowolesie. Sołtysem od ponad 10 lat jest Krystyna Kargul. Miejscowość zamieszkuje ok. 180 osób. Choć Nowolesie oddalone jest o kilkanaście kilometrów od Strzelina, to w sołectwie przybywa nowych zabudowań. – Mamy bardzo ładną okolice. Bliskość lasu i spokój zachęca do budowania domów. Sprowadzają się do nas osoby z Wrocławia i okolic – zaznacza sołtys Krystyna Kargul.
Mieszkańcy chętnie integrują się podczas różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Mimo pandemii koronawirusa udało się w tym roku zorganizować kilka imprez. – Przed wakacjami na boisku sportowym odbyło się spotkanie dla dzieci. W czerwcu natomiast zorganizowaliśmy piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka. Oprócz muzyki, zabaw, jedzenia, dzieci mogły zobaczyć spektakl teatru lalek. We wrześniu
natomiast bawiliśmy się na dożynkach sołeckich, a na początku grudnia odbyło się spotkanie ze Św. Mikołajem. Planowaliśmy jeszcze spotkanie opłatkowe, ale ze względu kolejną falę koronawirusa zrezygnowaliśmy z tego wydarzenia – wyjaśnia sołtys. Przed pandemią mieszkańcy chętnie korzystali z wycieczek. Starsi mieszkańcy zwiedzili m.in. Kudowę-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Polanicę-Zdrój, a młodsi bawili się w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. – Jak sytuacja pandemiczna pozwoli to wrócimy do organizacji wycieczek. Dolny Śląsk ma jeszcze sporo atrakcyjnych miejsc, które będziemy chcieli zwiedzić – podkreśla Kargul.

Fundusz sołecki podzielony
W bieżącym roku mieszkańcy mieli do dyspozycji nieco ponad 17 tys. zł z funduszu sołeckiego. Najwięcej, bo 5 tys. zł przeznaczono na zakup bramek na boisko sportowe. – Było to bardzo ważne, ponieważ stare bramki miały już ponad 20 lat. Nie były stabilne, przez co stwarzały niebezpieczeństwo. Młodzież chętnie korzysta z boiska, dlatego zdecydowaliśmy się na wymianę bramek – przyznaje sołtys. Regularnie mieszkańcy przeznaczają pieniądze na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu. W tym roku przekazano jednostce 4 tys. zł, za które kupiono hełmy i buty dla strażaków. W sołeckich wydatkach znalazło się również 2200 zł na remont wejścia do biblioteki. – Chodziło o montaż barierki przy schodach. Dzięki temu wejście do budynku jest bezpieczniejsze – podkreśla. Wyodrębniono również 2500 zł na doposażenie świetlicy. – Kupiliśmy trzy stoły i sześć krzeseł, ponieważ część mebli się zużyła – wyjaśnia. W tegorocznych wydatkach znalazły się również ponad 2 tys. zł na działalność kulturalno-integracyjną, utrzymanie zieleni (600 zł) oraz koszenie boiska (1400 zł). – Dołożyliśmy pieniądze do remontu przystanku autobusowego. Mieliśmy problem, bo często stała tam woda. Przystanek wymagał również odświeżenia. Pracownicy Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie wyremontowali go i teraz spełnia swoją funkcję – zaznacza. – Z sołeckich środków kupiliśmy również dwa kosze na śmieci i ławki, które zamontowaliśmy przy przystankach autobusowych – dodaje. Ważną kwestią był także remont fragmentu drogi gminnej nieopodal kościoła. – Droga była mocno zniszczona, a poruszenie nią kłopotliwe. W tej części Nowolesia mieszkają rodziny z dziećmi i starsze osoby. Udało się poprawić dojazd do ich posesji. Część środków na remont pochodził z ubiegłorocznego funduszu sołeckiego, a pozostałe pieniądze zainwestowała gmina Strzelin – dodaje. Niedawno podczas spotkania sołeckiego mieszkańcy zaplanowali budżet na przyszły rok. Tym razem, w ramach funduszu sołeckiego, do dyspozycji mieli nieco ponad 19 tys. zł. Tradycyjnie 4 tys. zł przeznaczono na doposażenie OSP w Nowolesiu. Sporą kwotę,
gdyż ponad 4 tys. zł mieszkańcy zaplanowali na poprawę wizerunku wsi. – Chcemy kupić sześć dużych donic na kwiaty. Po dwie umieścimy: przy przystanku autobusowym, świetlicy oraz boisku – doprecyzowuje. W sołeckim budżecie znalazły się także 3 tys. zł na zakup zestawów biesiadnych (ławostołów). Na działalność kulturalno-rozrywkową przeznaczono 1700 zł, natomiast na koszenie boiska 1300 zł. Mieszkańcy zdecydowali również o przekazaniu 1500 zł na zakup książek do filii biblioteki. Wyodrębniono również 1000 zł na wykonanie zadaszenia przy świetlicy. – Do budynku prowadzą murowane schody. Po opadach deszczu lub śniegu przed samym wejściem do świetlicy jest bardzo ślisko. Chcemy poprawić bezpieczeństwo, dlatego chcemy zamontować malutki daszek
bezpośrednio nad wejściem – przyznaje. W sołeckim budżecie znalazło się również 1500 zł na utrzymanie zieleni. – Musimy poprawić stan ławek wioskowych, ponieważ trzeba je zaimpregnować i uzupełnić brakujące deski – zaznacza. Kolejnym wydatkiem w ramach funduszu sołeckiego jest zakup tłucznia na remont drogi gminnej. Na ten cel wyodrębniono 1000 zł. – Przy przystanku autobusowym znajdującym się naprzeciwko świetlicy jest niecka, w której zbiera się woda. W deszczowe dni robi się tam błoto, na co narzekają pasażerowie autobusów. Przydałoby się poprawić
to miejsce – przyznaje. Jak podkreśla sołtys Krystyna Kargul, bardzo ważną
kwestią dla mieszkańców jest budowa toalety w świetlicy wiejskiej. – Jest to bardzo pilna potrzeba. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się zrealizować tę inwestycję – przyznaje. Wśród wioskowych potrzeb sołtys wymienia także zakup blaszanego garażu na narzędzia, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont drogi powiatowej
przebiegającej przez wieś. Warto podkreślić, że w Nowolesiu działa filia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie. Mieści się przy świetlicy. Dawniej w gminie Strzelin funkcjonowało
aż dziewięć takich bibliotek, obecnie została tylko jedna. – Z naszej filii chętnie korzystają nie tylko mieszkańcy Nowolesia, ale także okolicznych wsi – informuje. – Bibliotekarka raz w tygodniu, w środy, rozwozi mieszkańcom do domów wypożyczane książki. Wiele osób korzysta z tej możliwości – dodaje. W bibliotece organizowanych jest również wiele wydarzeń, m.in. konkursy, zabawy, spotkania itp. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 14-18. Opisując sołectwo nie sposób nie wspomnieć o Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Nowolesiu. Przypomnijmy, że niedawno decyzją Arcybiskupa, Metropolity
Wrocławskiego, nowoleskie sanktuarium uzyskało status diecezjalnego (wcześniej było diakonalne). To istotne zwiększenie rangi i znaczenia tego religijnego ośrodka. Warto podkreślić, że sanktuarium co roku odwiedza tysiące pielgrzymów. – Bardzo cieszymy się, że funkcjonuje u nas sanktuarium. To nasza wizytówka. Trzeba też podkreślić, że w kościele w ostatnim czasie przeprowadzanych jest sporo remontów – przyznaje Krystyna Kargul. W ubiegłym roku zmienił się proboszcz parafii św. Marcina w Nowolesiu, do którego należy sanktuarium. Obecnie parafią zarządza ks. Janusz Prejzner. W Nowolesiu funkcjonuje również Ochotnicza Straż Pożarna. Należy do niej 23 druhów. W jednostce jako jedynej w regionie działa sekcja ratownictwa wodnego. Ochotnicy posiadają specjalistyczne urządzenia, m.in. dwa pontony, sprzęt do nurkowania, łódź
do ratownictwa na lodzie. Ponadto na wyposażeniu strażacy mają m.in. defibrylator. To urządzenie, które jest pomocne w udzielaniu pierwszej pomocy. Wykrywa zagrażający życiu niewłaściwy rytm serca (migotanie komór) i umożliwia mu powrót do normalnej, regularnej pracy.

Facebook Comments Box
Facebook