Edukacja

Żegnaj zimo!

Pierwszy dzień wiosny w Szkole Podstawowej w Białym Kościele powitano  na sportowo! Najpierw odbył się  bieg z marzanną, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Po biegu dla uczniów przygotowano  pyszne kiełbaski z rożna. W tym…

Aktualności

Czekają na decyzję

Gmina Strzelin ubiega się o zewnętrzne dofinansowanie rozbudowy przedszkola miejskiego o dodatkowe cztery oddziały (100 dzieci). Rewalizacja inwestycji jest uzależniona od pozyskania unijnych środków. W marcu bieżącego roku nasz samorząd złożył wniosek o dofinansowanie zadania…

Aktualności

Konkursy, konkursy…

Marzec i kwiecień to dla uczniów miesiące pełne wyzwań, obfitujące w konkursy  o różnorodnej tematyce i zakresie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Białym Kościele niejednokrotnie stawali na najwyższym podium jako zwycięzcy, tym samym sławiąc imię…

Aktualności

Matematyka była łatwa

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białym Kościele 5 kwietnia przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty. Pierwszą część  – polonistyczno- matematyczną 26 uczniów klasy szóstej napisało w  sali gimnastycznej. Część językowa odbyła się w dwóch mniejszych salach lekcyjnych. 9…

Aktualności

Nowe władze LZS

Działacze gminnych struktur Ludowych Zespołów Sportowych wybrali swoje nowe władze statutowe. Zjazd Miejsko-Gminny LZS w Strzelinie odbył się w środę 6 kwietnia, w strzelińskim magistracie. Członkowie LZS-u udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi a także wybrali nową…

Facebook